Tillsammans för Dalby


Gruppen Tillsammans för Dalby bildades 1 februari 2017. Syftet var att skapa en plattform för att utveckla olika former av hjälp till de nyanlända som kommer till Dalby. Idag har verksamheten kommit att förgrena sig åt lite olika håll där framför allt välkomnandet av de nyanlända ligger i fokus, tillsammans med arbetet med att hjälpa de nyanlända med möbler och även kläder, cyklar och annat materiellt. Detta går hand i hand med svenskundervisning i två varianter. Det finns också andra grenar i vårt arbete.

Vi som gör det här arbetet är förenade i tron att integration av nyanlända är viktig och bra för alla parter. Alla arbetar frivilligt utan betalning och på ledig tid. Om du vill vara med i vår grupp är du välkommen. Ansök om medlemskap i Facebookgruppen och se om det är någon av våra verksamheter du vill delta i. Du är också välkommen som enbart stödjande medlem.

Eva Nygren för Tillsammans för Dalby

Tillsammans för Dalby på Facebook