Om iDalby

Vi som har upprättat hemsidan iDalby har haft visionen att sprida information om vad som händer här i byn på ett lättillgängligt sätt. Sidan kommer kanske efterhand att ändra karaktär beroende på hur mycket den används. Till exempel kommer den kanske innehålla en blogg där det blir möjligt att publicera texter, bilder och berättelser om Dalby.

Sidan har just nu följande funktioner:

• Att informera om vad som pågår i Dalby och närområdet via kalendern. Om du vill att något ska med i kalendern så skicka ett mail till info@idalby.se. Du ska skriva vad som sker, när det sker, var det sker och vem som är ansvarig. Vi skriver in nya evenemang löpande.

• Att ge föreningar och andra sammanhang här i Dalby med omnejd möjlighet att lämna sina ”visitkort” via länkar. Vi ser ju förstås gärna att så många som möjligt väljer att ha med sin förenings länk här. Skicka din länk till info@idalby.se.

• Att sprida tidningstexter, blogglänkar och annat som handlar om och skrivs om Dalby. Här ser vi gärna att vi får in tips på allt som skrivs i press, syns i lokal-TV, de som bloggar om eller i Dalby, eller på annat sätt intresserar sig för vår by i nutid, dåtid och framtid. Vi lägger in material men tar tacksamt emot tips som vi lägger in när vi har tid. Skicka det till info@idalby.se.

Du kan komma i kontakt med iDalby genom följande e-postadress:

info@idalby.se